Máis…

En Charlatana, ademais das nosas propias compañías, contamos cun nutrido grupo de artistas que abarcan diferentes disciplinas das artes escénicas. Dende Charlatana ofertamos espectáculos onde o humor e a calidade conforman a nosa liña de traballo sen perder nunca de vista a parte didáctica dos mesmos o que nos permite confeccionar programacións variadas con diferentesContinuar lendo.

Marta Ortiz

- Premiada no 8º Concurs de Narrativa Per A Dones (Terrassa) - Creadora do grupo de Teatro da Oprimida de Compostela e actualmente forma parte do grupo de Teatro da Oprimida CenTolas - Deseñadora e confección dos títeres de CORES, feitos con calceta, e o decorado con patchwork. - Deseño e confección de vestiarios eContinuar lendo.

Brais das Hortas

Na TROPA DE TRAPO toca guitarra eléctrica, clásica, acústica e portuguesa, laúde árabe, frauta chinesa, caixón, batería de refugallo, darbouka, karkaba, kalimba, beatbox, harmónica, antenas tubulares, melódica, efectos sonoros... - Músico dende 1996. Actualmente en grupos como Sacha na Horta e Blues do País. - Músico e clown no espectáculo de Peter Punk PETER PUNKContinuar lendo.