Concello de Lugo

As terras de Ames tiveron desde tempos prehistóricos unha intensa ocupación como se evidencia na abundancia de xacementos e restos arqueolóxicos megalíticos e da idade dos metais. As desputas entre a Igrexa compostelá e os señores de Altamira xunto co importancia do Camiño xacobeo a Fisterra serán os fitos máis importantes do Medievo na Amaía que coñecerá unha importante expansión demográfica e agraria durante a Idade Moderna. A institucionalización de Ames como concello en 1836, a presenza de Rosalía de Castro e a creación do Seminario de Estudos Galegos en 1923 son algúns dos episodios máis sobranceiros da historia do noso concello.

normalizacion@concellodeames.gal Praza do Concello, 2, Ames, A Coruña

Learn More

Upcoming Events

Sen actuacións