Aviso Legal

De acordo con el artigo 10 de la Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico poñemos a súa disposición os seguintes datos:

Charlatana S. Coop. Galega está domiciliada na rúa Perguiza 218 Cabo da Cruz Boiro 15939 A Coruña, con CIF F-70.514.179. Inscrita no Rexistro Xeral de Cooperativas da cidade de Santiago de Compostela onde se atopa o citado rexistro cos seguinte datos:

Tomo: VIII, Folla: 413-SCT e Nº de Asento: 1 .

Na web www.charlatana.org hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre espectáculos, compañías e produtos á venda.

O seu principal obxectivo é facilitar aos clientes e ao público en xeral, a información relativa á empresa, aos produtos e os servizos que se ofertan.

 POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

En cumprimento co disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) , e o seu Regulamento de Desarrollo, aprobado polo Real Decreto 1720/2007, de 21 de decembro.

Informase a persoa usuaria que todos os datos que nos proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de Charlatana S. Coop. Galega.

Sempre se vai a respectar a confidencialidade dos seus datos de carácter persoal que so serán empregados coa finalidade de xestionar os servizos ofertados, atender as solicitudes que nos expoña, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria por vía ordinaria ou electrónica.

Informase tamén que os seus datos persoais comunicaranse ás empresas de mensaxería coas que traballemos, os datos de carácter persoal que sexan precisos co fin de remitirlles os produtos solicitados.

Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación deberá dirixirse ao domicilio social da cooperativa sito en Perguiza 218 Cabo da Cruz Boiro 15939 A Coruña, ou escribirnos ao seguinte correo ola@harlatana.org

 CONDICIÓNS DE USO 

As condiciones de acceso e uso do presente sitio web réxense pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Non se permiten conductas que vaian contra a lei, os dereitos e os intereses de terceiros.

Ser usuario da web de www.charlatana.org implica que recoñece ter lido e aceptado as presentes condicións e a normativa legal aplicable nesta materia. Se polo motivo que fose non está de acordo con estas condicións non continúe empregando esta web.

Calquera tipo de notificación e/ou reclamación soamente será válida por notificación escrita e/ou correo certificado.

RESPONSABILIDADES 

Charlatana S. Coop. Galega non se fai responsable da información e os contidos almacenados en foros, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador.

Con todo, tendo en conta os art. 11 e 16 da LSSI-CE, Charlatana S. Coop. Galega comprométese á retirada ou no seu caso ao bloqueo de aqueles contidos que puideran afectar ou contravir á lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros o da moral e orde público.

Tampouco a empresa se responsabilizará dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no ordenador do internauta. Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario se conecte a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web.

Así mesmo, Charlatana S. Coop. Galega reservase o dereito a actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación do mesmo, en calquera momento sen asumir algunha responsabilidade por elo.

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL 

Todos os contidos, deseños, logos, software, nomes comerciais, nomes de dominio, e calquera outro signo ou elementos susceptibles de protección polos dereitos de propiedade intelectual e industrial que formen parte do presente sitio web son propiedade de Charlatana S.Coop. Galega ou de terceiros que autorizaron debidamente a súa inclusión no mesmo e que figuran como autores ou titulares dos dereitos.

Os dereitos de explotación do sitio web son titularidade de Charlatana S. Coop. Galega e están protexidos polas leis de Propiedade Intelectual españolas e polas leis aplicables do país onde se empregue.

XURISDICCIÓN E LEI APLICABLE 

O presente Aviso Legal rexese pola lexislación española e son competentes para resolver toda a controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xenerais nos xulgados de A Coruña, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidera corresponderlle. Para calquera disputa que exceda o contido do presente Aviso Legal será sometida á xurisprudencia e lexislación vixente.

POLÍTICA DE COOKIES

Charlatana S. Coop. Galega pola súa propia conta ou a de un terceiro contratado para a prestación de servizos de medición, poden empregar cookies cando o usuario navega polo sitio web. As cookies son ficheiros enviados ao navegador por medio dun servicio web coa finalidade de rexistrar as actividades do usuario durante o seu tempo de navegación.

As cookies empregadas asócianse unicamente como usuario anónimo e o seu ordenador, e non proporcionan por sí mesmas os datos persoais do usuario.

Mediante o emprego das cookies resulta posible que o servidor onde se encontra a web recoñeza o navegador web empregado polo usuario coa finalidade de que a navegación sexa máis simple. Utilízanse tamén para medir a audiencia e parámetros do tráfico, controlar o proceso e número de entradas.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu equipo. Por favor consulte as instruccións e manuais do seu navegador para ampliar esta información.

As cookies teñen un carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior. En ningún caso se utilizará cookies para recoller información de carácter persoal.