Área profesional

Blues do país

Blues do País

Blues do País somos Bieitta James, a grande Diva Rural (Iseo Agilda) e Pepe King, o Bluesmanciño que a acompaña (Brais das Hortas).

Peter Punk

Peter Punk

Peter Punk é un dos pallasos máis programados e destacados en Galicia. Conta con máis de 1000 funcións ás súas costas en diversos países, programacións e espazos.

Tropa de Trapo

Tropa de Trapo

Facemos contos con música. Contos que teñen moito que dicir, cun trasfondo social e unha vertente pedagóxica coidada. E música co que sexa.

Marta Ortiz

Marta Ortiz

Creadora do grupo de Teatro da Oprimida de Compostela e actualmente forma parte do grupo de Teatro da Oprimida CenTolas

Brais das Ortas

Brais das Hortas

Músico dende 1996. Actualmente en grupos como Sacha na Horta e Blues do País.